Elke overheidsinstantie is bestuurlijk verantwoordelijk voor alle documenten die worden aangemaakt in het kader van de uitvoering van haar taken, haar dienstverlening aan de burger of ter handhaving van haar eigen rechten. Een lokaal bestuur moet steeds voldoende garanties bieden op vlak van infrastructuur en financiële en personele middelen om bestuursdocumenten in goede, geordende en toegankelijke staat te bewaren. Concreet betekent dit dat elk lokaal bestuur moet instaan voor een goed uitgewerkt basisdepotbeheer.

De gemeente Hamme wordt hiervoor bijgestaan door een intergemeentelijk archivaris van het samenwerkingsverband Dijk92. Het opzet van deze samenwerking is de uitbouw van een archiefnetwerk, een structurele verankering van een basisarchiefwerking, een sensibilisering van de betrokken gemeenten, de uitbouw van een de betrokken gemeente, een beperkte publiekswerking en het wegwerken van de bestaande achterstand inzake selectie en vernietiging.

Het archief van lokaal bestuur Hamme is enkel toegankelijk na afspraak.

Voor vragen, opzoekingen of raadpleging in het archief, contacteer je best de intergemeentelijk archivaris.

Voor vragen of opzoekingen in de registers van de burgerlijke stand en de bevolkingsregisters, contacteer je best de dienst burgerzaken.

Het archiefreglement van lokaal bestuur Hamme kan u hier terug vinden:

Contactgegevens:
Dijk92-Archief
Intergemeentelijk archivaris
0471 60 53 17

liese@dijk92.be

Open: enkel op afspraak

Deel deze pagina