Groendaken zijn daken waarvan de dakbedekking hoofdzakelijk bestaat uit levende planten. Het 'groen' in het woord groendak slaat dus niet rechtstreeks op de kleur van het dak maar op de aanwezigheid van een begroeiing.

Ondanks hun talrijke voordelen, zijn groendaken nog niet ingeburgerd bij ons. De gemeente verleent daarom een subsidie voor de aanleg van een extensief groendak.

Een extensief groendak vraagt weinig tot geen onderhoud omdat de begroeiing die er op groeit beperkt is tot mossen, vetplanten en kruiden. Het gewicht van een extensief groendak is gering (20 tot 200 kg/m²), waardoor het vaak geen aangepaste dakconstructie vergt en ook op reeds bestaande gebouwen aangebracht kan worden.

Voorwaarden

 • Het groendak bestaat minstens uit een draineerlaag (als het een plat dak is), een substraatlaag en een vegetatielaag.
 • Het groendak wordt aangelegd op een gebouw waarvan de benutte oppervlakte hoofdzakelijk dient voor privégebruik.
 • Je bent de eigenaar of huurder van het gebouw. Als je huurder bent, heb je het akkoord van de eigenaar om deze subsidie aan te vragen.
 • Er werd nog niet eerder een subsidie voor het groendak verleend.
 • Het groendak wordt minimum tien jaar lang in goede staat gehouden. Mislukte aanplantingen of werken worden hersteld.

Terrassen en intensieve groendaken komen niet in aanmerking.

Procedure

 • Je kan de subsidie aanvragen via het online aanvraagformulier (link) of per post.
 • Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van je aanvraag. Als deze volledig en ontvankelijk is, wordt ze principieel goedgekeurd. 
 • Na de aanleg van het groendak komt iemand van de gemeente langs voor een controle. Je wordt telefonisch gecontacteerd om daarvoor een afspraak te maken.
 • Controles van subsidieaanvragen gebeuren een zestal keer per jaar.
 • Na een reeks controles geeft het college opdracht tot uitbetaling van de goedgekeurde subsidiedossiers. Het subsidiebedrag wordt dan op je bankrekening gestort.

Bedrag

 • € 15 per vierkante meter groendak

De gesubsidieerde oppervlakte bedraagt maximaal 50 m².

Regelgeving

Subsidiereglement groendaken, gemeenteraad van 28 juni 2006, aangepast op 16 september 2009 en 27 november 2013.

Deel deze pagina