De hinderpremie is er voor kleine ondernemingen met maximum 9 werknemers die ernstige hinder ondervinden van wegenwerken voor de deur. Jouw zaak moet daarenboven vaste openingsuren hebben.

Deze premie richt zich voornamelijk op de detailhandel ('winkeliers'), de horeca en ondernemingen waarbij ter plaatse een persoonlijk en direct klantencontact is.

Als u jouw zaak voor minstens 21 opeenvolgende kalenderdagen volledig moet sluiten ten gevolge van ernstige hinder door wegenwerken, kan je één of meerdere sluitingspremies aanvragen. Deze premie loopt vanaf de 22ste kalenderdag van de sluiting en vraag je aan in blokken van maximaal 30 kalenderdagen.

Voorwaarden

Ernstige hinder betekent dat:

  • de rijbaan geheel of gedeeltelijk wordt afgesloten
  • de werken een oppervlakte van meer dan 50m² hebben
  • de werken minstens 30 opeenvolgende dagen duren

Procedure

  1. De beheerder van de werken is verplicht de nuts- of wegenwerken in te voeren in de GIPOD-databank. De Vlaamse overheid vraagt de hinderzones op, toetst deze af of er ernstige hinder is en selecteert de getroffen handelaars die binnen deze hinderzone vallen en die voldoen aan de voorwaarden.
  2. De geselecteerde handelaars krijgen automatisch een brief voor de werken starten.
  3. Je vraagt zelf de uitbetaling van de hinderpremie aan via vlaio.be/hinderpremie. Je doet dit binnen de 30 dagen na de datum van de brief en voor de geplande einddatum van de werken.
  4. Bij sluiting kan je ook een sluitingspremie aanvragen. 

Bedrag

  • De hinderpremie bedraagt € 2.000,00 (maximaal één keer per jaar per periode van hinder).
  • De sluitingspremie bedraagt € 80,00 per sluitingsdag.

Deel deze pagina