Onder kadervormingen begrijpen we alle vormingen die jongeren worden aangeboden voor het behalen van een attest animator, hoofdanimator of instructeur in het jeugdwerk. Ook vormingen en cursussen die ingericht zijn op specifieke vaardigheden in functie van het jeugdwerk, behoren onder de noemer 'kadervorming'.

Voorwaarden

  • Je volgde de cursus in naam van een Hamse (jeugd)vereniging.
  • Je volgde de cursus in de periode tussen 1 december van vorig jaar en 1 december van dit jaar.

Procedure

  • Je vult het online formulier in voor de deadline van 1 december.
  • Team jeugd controleert alle gegevens en neemt bij problemen, vragen of twijfel contact op met de personen in kwestie.
  • Team jeugd verwerkt alle gegevens en geeft deze door aan het college van burgemeester en schepen ter goedkeuring.
  • Na deze goedkeuring kunnen alle gegevens doorgegeven worden aan Team financiën en kunnen zij de tussenkomst uitbetalen.

Deel deze pagina