Meld je aan om het formulier sneller in te vullen en de status ervan te raadplegen.

  • 1 Gegevens
  • 2 Overzicht
  • 3 Bevestiging

Gegevens aanvrager

Vul onderstaande aanvraag in voor het organiseren van het kampvervoer. Bijzondere regelingen en details worden verder besproken tijdens de kampvergadering. Hiervan ontvange je via de jeugddienst tijdig een uitnodiging.

Kampvervoer

Kampperiode *

Een bakwagen is vergelijkbaar met een container die wordt afgezet om te laden en die bij vertrek wordt opgehaald. Dit geniet de voorkeur. Is een bakwagen niet voldoende om al je materiaal te stapelen, dan kan je een oplegger vragen. Een oplegger met laadklep behoort ook tot de mogelijkheden, maar wanneer dit echt nodig is!

Gegevens heenreis

Vul het adres in waar het materiaal bij het vertrek moet opgehaald worden.

Gegevens kampplaats

Gewenst uur op kampplaats aanwezig? *

Gegevens terugreis

Gewenste uur transportmiddel ter plaatse om te kunnen starten met laden *

Bijzonderheden

Bevestiging

  • ik heb kennis genomen van retributiereglement 'Vervoershulp jeugdwerk'.
  • ik heb kennis genomen van het reglement 'Vervoershulp jeugdwerk'.
  • ik akkoord ben met alle bepalingen opgenomen in beide reglementen.
  • ik in eer en geweten de aanvraag heb ingevuld.