Kinderen uit het 5de en 6de leerjaar krijgen in de kinderraad de kans om alle kinderen te vertegenwoordigen en hun problemen, wensen en ideeën aan het lokaal bestuur over te maken. Iedere basisschool op het grondgebied kan kinderen uit deze leerjaren afvaardigen.

De kinderraad zorgt er voor dat er meer aandacht aan de leefwereld van kinderen geschonken wordt en verhoogt de participatie en inspraak van kinderen bij het gemeentelijk beleid. De kinderraad gaat ongeveer tweemaandelijks door in de raadszaal van het gemeentehuis. Alle leden ontvangen telkens een uitnodiging. De zittingen worden ook aangekondigd via de facebookpagina van de kinderraad.

Deel deze pagina