Niet-Belgen die als toerist of seizoenarbeider in Hamme willen verblijven, moeten hun aanwezigheid melden bij het lokaal bestuur. Als je logeert op hotel of in een (jeugd)herberg hoef je dit niet te doen.

Voorwaarden

Het verblijf is beperkt tot max. 90 dagen (= kort verblijf).

Procedure

Burgers die tot de EU behoren

Je meldt je binnen de 10 werkdagen na aankomst in België aan bij Team burgerzaken. Je ontvangt een melding van aanwezigheid (bijlage 3ter), geldig voor 90 dagen.

Burgers die niet tot de EU behoren

Je meldt je binnen de 3 werkdagen na aankomst in België aan bij Team burgerzaken. Je ontvangt een aankomstverklaring (bijlage 3) geldig voor max. 90 dagen vanaf de binnenkomststempel en beperkt tot de duur van het visum.

Raadpleeg de lijst van EU-lidstaten.

Bedrag

Gratis

Regelgeving

Vreemdelingenwet van 15 december 1980 en bijbehorend KB van 18 oktober 1981.

Lokaal bestuur Hamme verwerkt uw gegevens conform de privacywetgeving en neemt daarbij uw rechten strikt in acht. Voor meer informatie en uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens, zie https://www.hamme.be/privacy.

Deel deze pagina