Het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) adviseert het lokaal bestuur bij:

  • de opmaak van het lokaal beleidsplan kinderopvang en bij eventuele bijsturing ervan;
  • de uitvoering van het beleidsplan;
  • en de uitbouw van opvangvoorzieningen binnen de gemeente.

Het Lokaal Overleg Kinderopvang is ook het lokaal netwerk rond kinderopvang. Het brengt iedereen samen die bezig is met jonge kinderen. De gemeente Hamme is verantwoordelijk voor het lokaal sociaal beleidsplan, deel kinderopvang. Omdat het belangrijk is dat dit plan gedragen wordt door de betrokkenen, zitten in het Lokaal Overleg vertegenwoordigers van de diverse actoren (de opvang, scholen, jeugdwerk, ...), de gebruikers (ouders) en het lokaal bestuur.

De samenstelling en interne werking van het Lokaal Overleg Kinderopvang worden door de gemeenteraad vastgelegd. De leden van het college van burgemeester en schepenen - vast bureau en de gemeente- en OCMW-raad zijn er niet gestemrechtigd.

Deel deze pagina