Bij de aanvraag van een nieuwe identiteitskaart (eID), kids-ID of elektronische vreemdelingenkaart (eVK) ontvang je tevens een document met de PIN- en PUK-code. Met de PIN-code kan je je kaart gebruiken (voor het elektronisch ondertekenen van documenten of om in te loggen bij een aantal online diensten). Met je PUK-code kan je je PIN wijzigen of je kaart deblokkeren.

Bij verlies van de codes kan je er nieuwe aanvragen bij de dienst burgerzaken of online bij de FOD Binnenlandse Zaken.

Procedure

  • Je meldt je aan bij de dienst burgerzaken of je vraagt de nieuwe codes zelf online aan.
  • De codes worden na 2 à 4 weken naar de dienst burgerzaken gestuurd. De dienst nodigt je uit om deze af te halen.

Meebrengen

  • Identiteitskaart (eID), kids-ID of verblijfskaart (eVK)
  • Desgevallend: volmachtformulier

Bedrag

€ 5,00

Deel deze pagina