Bij de aanvraag van een nieuwe identiteitskaart (eID), kids-ID of elektronische vreemdelingenkaart (eVK) ontvang je tevens een document met de PIN- en PUK-code. Met de PIN-code kan je je kaart gebruiken (voor het elektronisch ondertekenen van documenten of om in te loggen bij een aantal online diensten). Met je PUK-code kan je je PIN wijzigen of je kaart deblokkeren.

Bij verlies van de codes kan je er nieuwe aanvragen bij Team burgerzaken of online bij de FOD Binnenlandse Zaken.

Procedure

  • Je meldt je aan bij Team burgerzaken of je vraagt de nieuwe codes zelf online aan.
  • De codes worden binnen de 5 werkdagen naar Team burgerzaken gestuurd. Het team nodigt je uit om deze af te halen.

Meebrengen

  • Identiteitskaart (eID), kids-ID of verblijfskaart (eVK)
  • Desgevallend: volmachtformulier

Bedrag

€ 5,00

Regelgeving

Lokaal bestuur Hamme verwerkt uw gegevens conform de privacywetgeving en neemt daarbij uw rechten strikt in acht. Voor meer informatie en uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens, zie https://www.hamme.be/privacy.

Deel deze pagina