Belgen of vreemdelingen die gehuwd zijn in het buitenland kunnen hun huwelijk laten erkennen en registeren in België. Als Belg kan je je huwelijk ook laten overschrijven in de registers van de burgerlijke stand. Dit is geen verplichting maar het is wel makkelijker om nadien een afschrift van die akte op te vragen. Als de huwelijksakte niet overgeschreven is in België moet je het afschrift steeds opvragen in het buitenland.

Voorwaarden

Een huwelijk voltrokken in het buitenland is geldig in België geldig als:

 • de echtgenoten voldoen aan de wettelijke huwelijksvoorwaarden van hun nationaliteit (grondvoorwaarden)
 • het is voltrokken volgens de vorm die in het betrokken land gebruikelijk is (vormvoorwaarden)

Om een buitenlandse huwelijksakte in België te laten erkennen moet de akte:

 • opgesteld zijn door de buitenlandse bevoegde autoriteit en de vorm van het betrokken land hebben
 • desgevallend gelegaliseerd en vertaald zijn naar het Nederlands

Procedure

 • De buitenlandse akte wordt nagezien door Team burgerzaken en eventueel doorgestuurd naar het parket van de Procureur des Konings voor onderzoek in het kader van een mogelijke schijnrelatie.
 • Bij erkenning wordt je burgerlijke staat aangepast in het rijksregister.
 • Belgen kunnen de akte na erkenning desgewenst laten overschrijven in de registers:
  • Je bent ingeschreven in België: Je meldt je aan bij Team burgerzaken van de gemeente:
   • van je laatste woonplaats;
   • waar je je na je terugkeer uit het buitenland gevestigd hebt.
  • Je bent niet ingeschreven in België en verblijft in het buitenland: Je meldt je aan bij Team burgerzaken van de gemeente (in volgorde):
   • van je laatste woonplaats;
   • van de woonplaats van een bloedverwant tot en met de tweede graad van één van de echtgenoten (stijgende lijn: ouders, grootouders);
   • van je geboorteplaats in België;
   • bij de stad Brussel.

Meebrengen

 • identiteitskaart (eID), paspoort of verblijfskaart (eVK)
 • originele buitenlandse huwelijksakte of afschrift, desgevallend gelegaliseerd en vertaald in het Nederlands door een beëdigd vertaler in België

Bedrag

Gratis

Uitzonderingen

Er worden geen meertalige/internationale akten overgeschreven, enkel originele afschriften van akten.

Regelgeving

Lokaal bestuur Hamme verwerkt uw gegevens conform de privacywetgeving en neemt daarbij uw rechten strikt in acht. Voor meer informatie en uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens, zie https://www.hamme.be/privacy.

Deel deze pagina