Een Belgisch paspoort is een document om je identiteit te bewijzen in de landen waarvoor de Belgische identiteitskaart (eID) niet volstaat. Ook kinderen jonger dan 12 jaar hebben meestal een paspoort nodig. Met een paspoort kan je naar alle landen ter wereld reizen, eventueel aangevuld met de vereiste visa.

Het Belgisch paspoort bevat volgende (biometrische) gegevens: identiteit, nationaliteit, handtekening, foto en vingerafdrukken.

Geldigheid

 • 7 jaar voor meerderjarigen
 • 5 jaar voor minderjarigen

Je doet er goed aan om de reisadviezen van de FOD Buitenlandse Zaken te raadplegen (vereiste documenten en geldigheidsduur). Je kan ook inlichtingen bekomen bij de ambassade of het consulaat van het land van bestemming.

Voorwaarden

 • Belgische nationaliteit
 • Minderjarigen dienen vergezeld te zijn van een ouder of voogd.
 • Je bent ingeschreven in Hamme of in een Belgische consulaire post in het buitenland.

Procedure

 • Je meldt je persoonlijk aan bij Team burgerzaken, eventueel vergezeld van het kind waarover je het ouderlijk gezag hebt.
 • Bij de aanvraag kan je een mobiel nummer of e-mailadres achterlaten zodat je verwittigd wordt wanneer het paspoort klaar is.
 • Na 5 à 8 werkdagen krijg je een sms of e-mail met de melding dat je het paspoort kan afhalen (of je kan je op eigen initiatief aanbieden).
 • Wanneer je dringend een paspoort nodig hebt kan je het in spoedprocedure aanvragen.

Opgelet: De leveringstermijn voor een paspoort aan Belgen die in het buitenland wonen kan aanzienlijk langer zijn!

Meebrengen

 • Een recente (max. 6 maanden oud) en conforme pasfoto (ICAO-normen foto)
 • Identiteitskaart (eID), eventueel kids-ID
 • Je vervallen paspoort indien het 10 jaar geleden of recenter werd afgeleverd. Bij verlies of diefstal van een paspoort dat niet ouder dan 10 jaar is dien je een verklaring in te vullen bij Team burgerzaken.

Bedrag

 • Tot 18 jaar: € 47,00
 • Spoedprocedure tot 18 jaar: € 228,00 (aanvraag voor 15.00 u., afhalen 2de werkdag na aanvraag)
 • Extreme spoedprocedure tot 18 jaar: € 288,00 (aanvraag voor 15.00 u. van maandag tot vrijdag, afhalen 4,5 uur later aan het loket, Koloniënstraat 1, 1000 Brussel). Deze procedure is niet van toepassing voor Belgen die hun woonplaats in het buitenland hebben.
 • Vanaf 18 jaar: € 77,00
 • Spoedprocedure vanaf 18 jaar: € 258,00 (aanvraag voor 15.00 u., afhalen 2de werkdag na aanvraag)
 • Extreme spoedprocedure vanaf 18 jaar: € 318,00 (aanvraag voor 15.00 u., van maandag tot vrijdag, afhalen 4,5 uur later aan het loket, Koloniënstraat 1, 1000 Brussel). Deze procedure is niet van toepassing voor Belgen die hun woonplaats in het buitenland hebben.

Loket paspoorten en identiteitskaarten - Park Atrium - Koloniënstraat 1, 1000 Brussel - Tel. 02 488 21 16
Maandag tem vrijdag: 8.30 u. tot 19.30 u.

Uitzonderingen

Vreemdelingen moeten hun paspoort aanvragen bij de bevoegde autoriteiten in het buitenland of bij de ambassade van hun nationaliteit in België. In sommige gevallen kunnen ze een reisdocument aanvragen.

Regelgeving

Lokaal bestuur Hamme verwerkt uw gegevens conform de privacywetgeving en neemt daarbij uw rechten strikt in acht. Voor meer informatie en uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens, zie https://www.hamme.be/privacy.

Deel deze pagina