De openbare ruimte rond een school wordt intensief gebruikt en is dan ook zeer belangrijk in het dagelijkse leven. Er zijn veel kwaliteitsdoelstellingen zoals de gezelligheid, de toegankelijkheid, de (verkeers)veiligheid, de groene en gezonde omgeving om te vertoeven en te wonen. Verbeteringen en ontwikkelingen in het verkeersverloop hebben een onmiskenbare impact op het welzijn en de verkeersveiligheid van iedereen. 

Het lokaal bestuur start met een eerste proefproject in KOHa De 5-sprong. Na een positieve evaluatie zal het project 'schoolveilige omgeving' ook doorgetrokken worden naar de andere Hamse scholen.