Hieronder vind je een antwoord op de veelgestelde vragen. Deze lijst wordt aangevuld naarmate de extra vragen die we ontvangen. 

Wat is een schoolstraat?

Een schoolstraat is een openbare weg in de nabijheid van een onderwijsinstelling die voor een korte tijd tijdens de spitsmomenten wordt afgesloten. Dit is een concept dat de openbare weg veiliger maakt door er een deel van het verkeer te weren.

Welke voordelen biedt een schoolstraat?

Door een schoolstraat in te voeren, zorg je voor een veiligere schoolomgeving waarbij er een rustige sfeer wordt gecreëerd. Geen auto's betekent meer ruimte voor voetgangers en fietsers. Het is dus eerder een preventiemaatregel waarbij aan iedere ouder wordt gevraagd om stil te staan bij hun eigen verplaatsings- en parkeergedrag.

De verkeerschaos veroorzaakt immers heel wat fijn stof en uitlaatgassen. Dit zorgt niet alleen voor slechte luchtkwaliteit buiten, maar ook in de school! De lucht blijft daar hangen voor de rest van de dag. Een schoolstraat invoeren is dus een belangrijke eerste stap richting een aangename en gezonde schoolomgeving.

Voor wie is een schoolstraat?

Een schoolstraat is voorbehouden voor voetgangers, fietsers en speedpedelecs. Motorvoertuigen (auto's, vrachtwagens, bromfietsen, ...) worden in deze straat bij het begin en einde van de schooldag voor een korte tijd niet toegelaten. Wie toch met de auto komt, kan iets verder parkeren en te voet tot aan de schoolpoort gaan.

Wat met de bewoners in de schoolstraat?

Buurtbewoners mogen tijdens de uren van de schoolstraat wel de straat uitrijden, maar NIET inrijden. De maximale toegelaten snelheid is 30 km/u. Opgelet, fietsers en voetgangers hebben in een schoolstraat steeds voorrang.

Deel deze pagina