Het sociaal ontmoetingscentrum 't Verhoog is een plaats waar kansengroepen gebruik maken van de voedselbedeling, elkaar kunnen ontmoeten, vorming volgen en hun sociaal netwerk uitbouwen.

Het gebouw is gelegen in Hamme, Hoogstraat 20. Er zijn regelmatig activiteiten gaande van kookworkshops, creanamiddagen, spelnamiddagen, ...

Om gebruik te maken van de dienstverlening moet je tot de volgende doelgroep behoren:

  • begunstigde van een leefloon
  • begunstigde van het equivalent van het leefloon
  • dakloos zijn
  • zonder verblijfsdocumenten zijn
  • vluchteling zijn
  • een inkomen hebben beneden de armoedegrens op Europees niveau
  • werken volgens art. 60 §7 van de OCMW-wet
  • een collectieve schuldenregeling of een budgetbeheer volgen
  • op regelmatige basis steun aan Team leven en welzijn vragen
  • bewoners van het LOI

Vraag aan onze maatschappelijk werk(st)ers of je in aanmerking komt voor deze dienstverlening.

Deel deze pagina