Een speelstraat is de max! In zo'n speelstraat kunnen kinderen maar ook volwassenen zich volledig uitleven tussen 10.00 uur en 17.00 uur. Omdat er in de straat tijdens de speelstraaturen een doorrijverbod geldt, kan er heerlijk gespeeld, gesport, gebabbeld, ... worden. Bovendien moeten de bewoners van de straat, garagehouders en fietsers er stapvoets en zeer voorzichtig rijden. Je wil niet plots in een oorlog tussen cowboys en indianen terechtkomen!

Wanneer kan ik een speelstraat aanvragen?

Van 1 januari 2024 tot en met 30 april 2024 kan je je speelstraat voor de maanden juli en/of augustus aanvragen.

Voorwaarden

Jouw straat kan een speelstraat worden als die voldoet aan volgende criteria:

 • In de straat geldt in normale omstandigheden een maximumsnelheid van 50 kilometer per uur;
 • De straat heeft voornamelijk een woonfunctie;
 • De speelstraat moet een gemeenteweg zijn, dus gewestwegen komen niet in aanmerking;
 • Straten met publieke parkings en/of handelszaken komen niet in aanmerking, tenzij er een schriftelijk akkoord is met de betreffende handelaar.
 • De straat kent geen belangrijk doorgaand (fiets- of auto)verkeer en mag niet bediend worden door een geregelde dienst voor gemeenschappelijk vervoer.
 • De omringende straten blijven bereikbaar bij het afsluiten van de speelstraat;
 • Minstens 2 speelstraatverantwoordelijken stellen zich verantwoordelijk voor de speelstraat;
 • Minstens 50% van de bewoners gaat akkoord met de inrichting van de speelstraat;
 • Er mogen geen wegenwerken gepland zijn tijdens de aangevraagde periode.

Procedure

In elke speelstraat worden minimum 2 speelstraatverantwoordelijken aangeduid die verantwoordelijk zijn voor de speelstraat. Ze staan in voor de aanvraag van de speelstraat, het contact met de buren, de verantwoordelijkheden tijdens de dag(en) zelf en de evaluatie achteraf. Een speelstraat kan maximum voor 5 opeenvolgende werkdagen doorheen de zomervakantie ingericht worden (1 speelstraat per werkweek op het grondgebied Hamme).
De speelstraten lopen van 10.00 uur tot 17.00 uur.

 1. Aanvraag speelstraat door een speelstraatverantwoordelijke via het online aanvraagformulier vóór 30 april van het betrokken kalenderjaar.
 2. Vraag hier een speelstraat aan.
 3. Onderzoek door gemeentelijke diensten.
 4. Bij goedkeuring van de aanvraag volgt een bewonersenquête: 50% van bewoners moet akkoord gaan met het organiseren van de speelstraat.
 5. De meters en/of peters brengen de straat/buurt op de hoogte van de speelstraat en nodigen alle kinderen uit om mee te spelen!

Deel deze pagina