Nieuw opgerichte jeugdwerkinitiatieven die menen te voldoen aan de erkenningsvoorwaarden van jeugd- of jongerenbeweging, jeugdatelier, jeugdhuis of speelpleinwerking, kunnen bij het gemeentebestuur jaarlijks voor 1 oktober een aanvraag indienen tot het bekomen van een startsubsidie.

Voorwaarden

De startsubsidie wordt jaarlijks toegekend en dit voor maximaal 5 jaar (na goedkeuring van de aanvraag). Daarna wordt het nieuwe jeugdwerkinitiatief gesubsidieerd volgens de subsidieregeling van de betrokken jeugdwerkvorm.

Procedure

  • Dien voor 1 oktober jouw aanvraag in bij het gemeentebestuur.
  • Het college van burgemeester en schepenen beslist, na advies van de jeugdraad en Team jeugd, over de ontvankelijkheid van de aanvraag op basis van het aanvraagformulier.
  • Vanaf het jaar volgend op de aanvraag dient het jeugdwerkinitiatief voor 1 oktober een jaarverslag in van het voorbije werkjaar.

Bedrag

  • € 250,00/jaar voor een jeugd- of jongerenbeweging (20-40 leden)
  • € 500,00/jaar voor een jeugd- of jongerenbeweging (+40 leden):
  • € 1000,00/jaar voor een jeugdhuis
  • € 1000,00/jaar voor een vakantiespeelpleinorganisatie
  • € 500,00/jaar voor een jeugdatelier

Deel deze pagina