Handelaars die een kleinhandels- of horecazaak opstarten binnen de gemeente Hamme kunnen aanspraak maken op een starterspremie. Het doel van deze premie is om het ondernemerschap binnen de gemeente te stimuleren. Hierbij wordt een afbakening gemaakt op locatie (kernwinkelgebied), op doelgroep (kleinhandel/horeca) en op branche (prioritair en normale).

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een premie moet de aanvrager één van de volgende ondernemende activiteiten uitoefenen als hoofdactiviteit zoals ingeschreven in de Kruispuntbank:

 • Detailhandel;
 • Eet- en drinkgelegenheden of verschaffen van accommodatie (horeca).

Om in aanmerking te komen voor een premie moet het pand waarop de aanvraag betrekking heeft aan volgende voorwaarden voldoen:

 • Een bestemming hebben van handel of horeca;
 • Stedenbouwkundig vergund zijn en in overeenstemming zijn met de stedenbouwkundige voorschriften;
 • Conform alle wettelijke verplichtingen zijn.

Procedure

Een aanvraag tot het bekomen van een starterspremie dient aangetekend verzonden te worden aan: Gemeentebestuur Hamme, t.a.v. College van burgemeester en schepenen, Marktplein 1, 9220 Hamme.

Deze aanvraag dient de volgende documenten te bevatten om ontvankelijk te zijn:

 • Het volledig ingevulde en door de aanvrager ondertekende aanvraagformulier;
 • Kopie van inschrijving in de KBO;
 • Bewijs van inschrijving bij een sociale verzekeringskas voor een zelfstandig hoofdberoep;
 • Ingeval van een horecazaak, een kopie van de nodige vergunningen afgeleverd door het gemeentebestuur en de toelating FAVV.

De aanvraag moet binnen twaalf maanden na datum waarop de uitbating van de kleinhandels- of horecazaak van start is gegaan ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen.

De uitbetaling van de subsidies gebeurt door overschrijving op de post- of bankrekening van de aanvrager. De uitbetalingstermijn bedraagt 50 kalenderdagen na positieve beslissing door het college van burgemeester en schepenen.

Bedrag

 • Starters die zich vestigen binnen het kernwinkelgebied kunnen aanspraak maken op een premie van maximum € 4000,00.
 • Starters die zich vestigen buiten het kernwinkelgebied kunnen aanspraak maken op een premie van maximum € 1250,00.
 • Starters die op het ogenbklik van de aanvraag tot een prioritaire branche horen kunnen aanspraak maken op een premie van maximum € 4000,00 , ongeacht hun ligging.
 • Starters waarbij het een overname betreft zullen de helft van de premie ontvangen
  • € 2000,00 binnen het kernwinkelgebied
  • € 625,00 buiten het kernwinkelgebied

Deel deze pagina