Opvang en verzorging voor een korte tijd

Het centrum voor kortverblijf (CVK) biedt jou tijdelijk opvang en verzorging aan, zowel overdag als ’s nachts. Je kan er voor een periode van max. 60 opeenvolgende dagen en max. 90 dagen per jaar verblijven. Deze periode is op te splitsen in max. 3 periodes.

Het CVK is verbonden aan woonzorgcentrum Meulenbroek. De kortverblijven zijn geschikt voor 65-plussers die tijdelijk nood hebben aan zorg en opvang, buiten het thuismilieu. De oudere verblijft dag en nacht in het centrum. Dit betekent een tijdelijke ontlasting voor de thuis- en mantelzorg. Het is ook een oplossing wanneer je een periode meer verzorging nodig hebt dan normaal.

Een kortverblijf kan nodig zijn als de personen die je normaal thuis ondersteunen en/of verzorgen (familie of vrienden) dat een tijdje niet kunnen. Het CVK biedt zo een adempauze voor de mantelzorger. Het is ook een oplossing wanneer je een periode meer verzorging nodig hebt dan normaal.

Bedrag

In het centrum voor kortverblijf betaal je € 60,99 per dag. Het woonzorgcentrum betaalt voorschotten ten gunste van derden (huisarts, apotheker, pedicure, kapper) die achteraf verrekend worden via jouw factuur.

Meer informatie vind je terug in de afsprakennota.

Deel deze pagina