Het centrum voor kortverblijf (CVK) biedt je tijdelijk opvang en verzorging aan, zowel overdag als ’s nachts. Je kan er voor een periode van max. 60 opeenvolgende dagen en max. 90 dagen per jaar verblijven. Deze periode is op te splitsen in max. 3 periodes.

Het CVK is verbonden aan woonzorgcentrum Meulenbroek. Ben je minstens 65 jaar oud en word je thuis verzorgd, of ben je chronisch ziek, dan kan je terecht in het woonzorgcentrum voor kortverblijf.

Een kort verblijf kan nodig zijn als de personen die je normaal thuis ondersteunen en/of verzorgen (familie of vrienden) dat een tijdje niet kunnen. Het CVK biedt zo een adempauze voor de mantelzorger. Het is ook een oplossing wanneer je een periode meer verzorging nodig hebt dan normaal.

De dienstverlening is dezelfde als in het woonzorgcentrum. Je krijgt er de nodige verzorging, gezins- en huishoudelijke hulp, revalidatie, activering, ontspanningsactiviteiten en sociale contacten met andere bewoners. Zo vormt het CVK vaak een ideale schakel tussen thuis blijven wonen met thuisverzorging en permanent verblijf in een assistentiewoning of het woonzorgcentrum.

Bedrag

€ 50,61 euro per dag

Het woonzorgcentrum betaalt voorschotten ten gunste van derden (huisarts, apotheker, pedicure, kapper) die achteraf verrekend worden via jouw factuur.

Meer informatie vind je terug in de afsprakennota.

Deel deze pagina