De wet van 31 december 1851 laat in principe het houden van loterijen en tombola’s niet toe. Uitzondering hierop zijn loterijen en tombola’s die voor een doel van algemeen nut worden georganiseerd. Voor het organiseren van een tombola of horlogewedstrijd dient een aanvraagformulier te worden ingediend.

Voorwaarden

 • Alle wettelijke bepalingen inzake tombola’s zullen nageleefd worden.
 • Loten mogen enkel op het grondgebied van de gemeente worden uitgegeven (de gemeente mag immers geen toelatingen afleveren die verder strekken dan de gemeentegrenzen).
 • Publiciteit voor tombola's mag enkel in de plaatselijke bladen. Deze reclame moet steeds nauwkeurige inlichtingen geven over het doel van de tombola.
 • De loten mogen niet op de openbare weg worden aangeboden, evenmin van deur tot deur.
 • De trekking moet plaatsvinden in het openbaar.
 • Men moet duidelijk meedelen waar de prijzen kunnen worden afgehaald en tot wanneer.
 • Uiterlijk 2 maand na datum van trekking dient de afrekening van de tombola afgegeven te worden aan het secretariaat van het gemeentebestuur.
 • Dit aanvraagformulier dient volledig ingevuld te worden.
 • Het college van burgemeester en schepenen behoudt zich het recht voor de tombola of horlogewedstrijd niet te laten doorgaan, ofwel wijzigingen op te leggen bij gebrek aan mededeling van de gevraagde gegevens.

Procedure

 • Je kan online jouw aanvraag indienen.
 • Indien de tombola wordt gehouden in meer dan 1 gemeente, dien je dit aan te vragen via: Provincie Oost-Vlaanderen, Dienst Juridische Aangelegenheden en Bestuurszaken, Gouvernementstraat 1, 9000 Gent.

Deel deze pagina