Meld je aan om het formulier sneller in te vullen en de status ervan te raadplegen.

  • 1 Gegevens
  • 2 Overzicht
  • 3 Bevestiging

Gegevens aanvrager

Ondertekening

Toelating

Het college van burgemeester en schepenen behoudt zich het recht voor de tombola of horlogewedstrijd niet te laten doorgaan, ofwel wijzigingen op te leggen bij gebrek aan mededeling van de gevraagde gegevens.