Iedereen betaalt jaarlijks een bijdrage voor de zuivering van het afvalwater in de rioolwaterzuiveringsinstallaties. Deze bijdrage wordt aangerekend op de waterfactuur die je van de watermaatschappij krijgt.

Als je woning niet aangesloten is op de riolering en het afvalwater op een correcte manier gezuiverd wordt in een individuele behandelingsinstallatie (IBA), kan je een vrijstelling op deze heffing krijgen. Als de gemeente de IBA geplaatst heeft en die ook onderhoudt, dan wordt de vrijstelling meestal automatisch toegekend. Is dat niet het geval? Contacteer dan de watermaatschappij en vraag de vrijstelling aan.

Heb je de IBA destijds (voor 2015) zelf geplaatst en zorg je zelf voor het onderhoud? Vraag dan aan Team milieu en klimaat een attest waaruit blijkt dat je IBA gebouwd werd en uitgebaat wordt volgens de Code van Goede Praktijk en in overeenstemming is met de voorschriften uit VLAREM II. Bezorg dat attest aan de watermaatschappij om de vrijstelling te krijgen. Het attest is vijf jaar geldig. Na vijf jaar moet je opnieuw een attest aanvragen bij het lokaal bestuur.

Deel deze pagina