Heb je een woning in individueel te optimaliseren buitengebied (de genummerde rode clusters op het zoneringsplan), dan moet er een individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater, kortweg IBA, geplaatst worden. Als je je afvalwater correct zuivert met een IBA, heb je recht op een vrijstelling van de bijdrage voor het zuiveren van afvalwater en op de heffing op de waterverontreiniging.

Procedure

De gemeente staat sinds 2015 zelf in voor de plaatsing van alle IBA’s en heeft hiertoe een dienstverleningsovereenkomst met Aquafin. Een afkoppelingsdeskundige van Aquafin komt ter plaatse, met de eigenaars worden concrete afspraken gemaakt en tussen de gemeente en de eigenaars wordt een overeenkomst afgesloten.

Bedrag

  • De IBA zelf, de installatie en het onderhoud zijn ten laste van de gemeente.
  • De energiekosten zijn ten laste van de eigenaars.

Uitzonderingen

Het water in een IBA wordt gezuiverd door bacteriën die zich voeden met het afval. Om de bacteriën in leven te houden heeft een IBA dus een regelmatige toestroom van afvalwater nodig. Woningen die niet permanent bewoond worden, zoals de weekendverblijven in het recreatiegebied in Moerzeke, zijn daarom niet geschikt voor een IBA.

Het afvalwater moet hier opgevangen worden in een gesloten opvangsysteem (betonnen opvangput). De eigenaar van een dergelijk verblijf staat zelf in voor de installatie van dit gesloten opvangsysteem. Op het zoneringsplan zijn gesloten opvangsystemen aangeduid als niet-genummerde rode clusters.

Deel deze pagina