Het projectgebied Wal-Zwijn (170 hectare) ligt langs de Schelde in Hamme en wordt deels ingericht als een gecontroleerd overstromingsgebied (GOG) en deels ontpolderd. Een kleiner deel, het Groot Schoor, wordt ontpolderd, waardoor er getijdennatuur kan ontstaan.

Het GOG Wal-Zwijn hangt nauw samen met dat van Vlassenbroek. Bij extreem hoge waterstanden loopt eerst Wal-Zwijn onder water, pas daarna ook Vlassenbroek. In de deelgebieden Grote Wal, Kleine Wal en Zwijn ontwikkelen zich slikken en schorren.

Op het deelgebied Groot Schoor wordt het spel van eb en vloed losgelaten, zodat er zeldzame getijdennatuur ontstaat. Niet alleen talloze planten en dieren kunnen daarvan genieten, ook de mens komt tot rust in de unieke natuurlijke omgeving van Wal-Zwijn. De veerboot in Moerzeke-Mariekerke en Sint-Amands-Moerzeke brengt wandelaars en fietsers snel van bewoonde gebieden naar het overstromingsgebied.

Deel deze pagina