Het Sigmaplan maakt de wijde regio rond de Schelde en haar zijrivieren veiliger en natuurlijker. Tegelijk houdt het rekening met het recreatieve en economische belang van de rivieren. De Schelde en haar zijrivieren staan tot ver landinwaarts onder invloed van de getijden van de Noordzee. Bij extreme weersomstandigheden – stormtij en zware regenval bijvoorbeeld – kan dat leiden tot gevaarlijk hoge waterstanden en zelfs overstromingen.

Het Sigmplan houdt rekening met de klimaatverandering en past een integraal waterbeheer toe: de rivieren worden niet langer afgeblokt, maar krijgen juist meer ruimte om te stromen. Het Sigmaplan levert ook een belangrijke bijdrage aan de Europese natuurdoelen voor Vlaanderen. De projectgebieden van het Sigmaplan liggen verspreid over een groot deel van Vlaanderen. Drie van deze projectgebieden liggen (deels) op het grondgebied van Hamme.