De gemeente zet voltijds personeel in om zwerfvuil en sluikstorten op te ruimen, maar het probleem vraagt om een integrale aanpak. Eigenlijk is iedereen betrokken partij als het gaat om het schoonhouden van de openbare ruimte: niet enkel door geen vervuiling te veroorzaken, maar ook door mentaal het (mede)eigenaarschap van de publieke ruimte te claimen en zelfs mee te handen uit de mouwen te steken.

De gemeente wil dit stimuleren via een subsidie voor het opruimen van zwerfvuil. Je kan deze subsidie aanvragen als individu of als vereniging of school. De gemeente heeft ook een glasbolmeter- en peterschapsproject. Glasbolmeters en -peters engageren zich om een glasbolsite in hun buurt netjes te houden en worden daarin ondersteund door de gemeente. Ook zij kunnen deze subsidie aanvragen.

Op de website mooimakers.be kan je jouw actie zelfs delen op een actiekaart. De website is een kenniscentrum en een actieplatform. Wil je iets ondernemen tegen zwerfvuil? Je vindt er alle informatie, lespakketten en handige tips.

Voorwaarden

 • Je ruimt minstens drie keer per schooljaar zwerfvuil op.
 • Als individu ruim je per opruimactie op over een weglengte van minstens 500 meter.
 • Voor scholen en verenigingen is er geen minimumafstand opgelegd, het subsidiebedrag wordt berekend op basis van de opgeruimde afstand.
 • Als individu ben je meerderjarig, als vereniging of school zijn de deelnemers minstens 10 jaar oud (dit om veiligheidsredenen).

Alle voorwaarden worden beschreven in het subsidiereglement.

Procedure

 • Je neemt vóór je met de opruiming begint contact op met Team milieu en klimaat.
 • Het opgeruimde afval wordt verzameld in de witte zwerfvuilzakken die door de gemeente ter beschikking gesteld worden. Het wordt ook opgehaald door de gemeente.

De volledige procedure vind je in het subsidiereglement.

Bedrag

 • € 30,00 aan kadobonnen van Ondernemend Hamme voor drie individuele opruimingen per schooljaar (of bonnen ter waarde van € 20,00 als er slechts twee keer opgeruimd werd)
 • € 30,00 aan kadobonnen van Ondernemend Hamme voor een glasbolmeter- of peter
 • € 50,00 per opgeruimde kilometer, maximaal € 500, voor scholen en verenigingen (of 67 % van het bedrag als er slechts twee keer per schooljaar opgeruimd werd)

Regelgeving

 • Gemeentelijk subsidiereglement m.b.t. het opruimen van zwerfvuil door verenigingen en scholen, gemeenteraad van 29 maart 2017, gewijzigd op 28 februari 2018.
 • Gemeentelijk subsidiereglement m.b.t. het opruimen van zwerfvuil door individuen, gemeenteraad van 29 maart 2017, gewijzigd op 28 februari 2018.

Deel deze pagina