De wettelijke samenwoning kan beëindigd worden met onderlinge toestemming of eenzijdig via een gerechtsdeurwaardersexploot. De wettelijke samenwoning houdt eveneens op bij een huwelijk of het overlijden van één van de partijen. Niet bij een adreswijziging van één of beide partijen.

Procedure

  • Onderlinge toestemming: beide partijen bieden zich aan bij de dienst burgerzaken.
  • Eenzijdig: de partij die de samenwoning wil beëindigen biedt zich aan met onderstaande bijdrage. De dienst burgerzaken staat in voor het contact met de gerechtsdeurwaarder en de betekening aan de andere partij.

Meebrengen

  • identiteitskaart (eID), paspoort of verblijfskaart (eVK)

Bedrag

  • Beëindiging met onderlinge toestemming: gratis
  • Eenzijdige beëindiging: € 200,00 cash (= voorschot!, er is mogelijk een meerkost of je krijgt een deel terugbetaald), ten laste van de persoon die de éénzijdige opzegging heeft afgelegd

Regelgeving

Artikel 1475 tot 1479 van het Burgerlijk Wetboek.

Deel deze pagina