Online aanvragen

Het attest wettelijke samenwoning bewijst dat je samen met een persoon een verklaring van wettelijke samenwoning hebt afgelegd. Je kan het attest bekomen voor verschillende doeleinden (mutualiteit, belastingen, sollicitatie, ...).

Voorwaarden

Een attest wettelijke samenwoning vraag je aan in de gemeente waar je ingeschreven bent. Het kan aangevraagd worden door:

  • de personen op wie het attest betrekking heeft
  • elke persoon of instelling via een schriftelijk verzoek bij Team burgerzaken en indien nodig voor de uitvoering of de voortzetting van een procedure bepaald door de wet

Procedure

Dit document kan je aanvragen:

  • online via de knop 'Online aanvragen'
  • aan het loket van Team burgerzaken

Meebrengen

  • identiteitskaart (eID), paspoort of verblijfskaart (eVK)
  • desgevallend: volmachtformulier

Bedrag

Gratis

Deel deze pagina