Twee personen die samenwonen en een verklaring van wettelijke samenwoning afleggen bij Team burgerzaken van hun gemeente, zijn wettelijk samenwonend. De registratie geeft een zekere juridische bescherming op het vlak van eigendom van goederen, de gezinswoning en de verdeling van de gezinslasten.

Wettelijke samenwoning wordt meestal afgesloten tussen partners of familieleden, maar een verwantschap is geen vereiste. Let wel, maak het onderscheid met:

  • Feitelijk samenwonen: De personen zijn ingeschreven op hetzelfde adres, maar hebben geen verklaring afgelegd. Er is geen registratie in het rijkregister en er zijn ook geen juridische en fiscale gevolgen.
  • Samenlevingscontract: Dit contract wordt afgesloten bij een notaris en vermeldt het beheer en de verdeling van goederen. Er is geen registratie bij Team burgerzaken en het heeft ook geen invloed op de belastingaangifte.

Voorwaarden

  • minstens 18 jaar zijn
  • rechtsbekwaam zijn
  • ongehuwd
  • op hetzelfde adres ingeschreven zijn
  • nog niet wettelijk samenwonen

Procedure

De personen die wettelijk wensen samen te wonen bieden zich aan bij Team burgerzaken. Ze kunnen onmiddellijk de verklaring wettelijke samenwoning afleggen na kennisname van de desbetreffende artikelen uit het burgerlijk wetboek. Het is evenwel raadzaam dat ze zich vooraf vergewissen van de juridische en fiscale gevolgen.

Je kan de brochure downloaden of afhalen bij Team burgerzaken. Je krijgt een afschrift van de verklaring wettelijke samenwoning mee.

Meebrengen

  • Identiteitskaart (eID), paspoort of verblijfskaart (eVK)

Bedrag

Gratis

Uitzonderingen

De voorwaarden om wettelijk samen te wonen zijn gekoppeld aan je nationaliteit. Als je niet de Belgische nationaliteit hebt, informeer je je best eerst bij Team burgerzaken. Je zal bijkomende documenten moeten voorleggen die mogelijk gelegaliseerd en vertaald moeten worden. Mogelijk wordt je dossier naar het parket van Procureur des Konings voor onderzoek.

Regelgeving

Artikel 1475 tot 1479 van het Burgerlijk Wetboek.

Lokaal bestuur Hamme verwerkt uw gegevens conform de privacywetgeving en neemt daarbij uw rechten strikt in acht. Voor meer informatie en uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens, zie https://www.hamme.be/privacy. 

Deel deze pagina