De huwelijksaangifte is de registratie van het voornemen om te huwen. De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt een akte van huwelijksaangifte op.

Voorwaarden

 • De aangifte kan ten vroegste 6 maanden en 14 dagen en ten laatste 14 dagen voor de geplande huwelijksdatum (of je kan ten vroegste huwen 14 dagen na de aangifte of uiterlijk 6 maanden en 14 dagen na de aangifte, de dag van aangifte niet meegerekend). Let op: Reservatie van een huwelijksdatum kan veel vroeger.
 • De aangifte gebeurt in de gemeente waar minstens één van de aanstaande echtgenoten woont of ingeschreven is in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister.
 • Beide partners moeten 18 jaar zijn (ontheffing van de leeftijdsvereiste kan verleend worden door de jeugdrechtbank).
 • Het huwelijk kan voltrokken worden tussen personen van hetzelfde of van een verschillend geslacht.
 • De aangifte kan door één of beide aanstaande echtgenoten. Als één van beiden de aangifte doet: een schriftelijk bewijs/volmacht waaruit de instemming van de andere echtgenoot blijkt.

Procedure

 • Na het vastleggen van de huwelijksdatum zal de dienst burgerzaken de nodige documenten inzamelen, tenminste als je in België bent ingeschreven en er geboren bent (de geboorteakten, desgevallend de echtscheidingsakten of de overlijdensakte van een vorige partner).
 • Indien alle noodzakelijk documenten beschikbaar zijn (of zijn voorgelegd) kunnen één of beide aanstaande echtgenoten aangifte doen.
 • Bij de aangifte onderteken je de akte van aangifte en betaal je de bijdrage.

Meebrengen

Ingeval beide partners aanwezig zijn:

 • identiteitskaarten (eID), paspoorten of verblijfskaarten (eVK)

Ingeval slechts één partner aanwezig is:

 • schriftelijke instemming/volmacht van de afwezige partner
 • kopie zijn/haar identiteitskaart, paspoort of verblijfskaart

Bedrag

 • € 50,00
 • € 15,00 voor het trouwboekje

Uitzonderingen

De voorwaarden om te huwen zijn gekoppeld aan je nationaliteit. Als je niet de Belgische nationaliteit hebt, informeer je je best eerst bij de dienst burgerzaken. Je zal bijkomende documenten moeten voorleggen die mogelijk gelegaliseerd en vertaald moeten worden. Mogelijk wordt je dossier doorgestuurd naar het parket van de Procureur des Konings voor onderzoek.

Regelgeving

Artikel 75, 76 en 144 tot 171 van het Burgerlijk Wetboek.

Deel deze pagina