Het vastleggen van de huwelijksdatum is ongetwijfeld de start van het regelen van het huwelijksgebeuren. Je kan langskomen bij Team burgerzaken, maar je kan evenzeer telefonisch informeren of jouw reservatie plaatsen via de groene knop. Dit kan je doorgeven van zodra jullie een datum vooropgesteld hebben.

Het huwelijk kan voltrokken worden in de trouwzaal van het gemeentehuis van Hamme of Moerzeke. Huwen is mogelijk op:

  • Maandag tot zaterdag: tussen 9.00 u. en 12.00 u. (laatste huwelijk 11.30 u.)
  • Maandag, donderdag en vrijdag: bijkomend tussen 13.30 u. en 17.00 u. (laatste huwelijk 16.30 u.)

De huwelijksplechtigheid neemt een half uur in beslag.

Eens de huwelijksdatum vastgelegd dien je je persoonlijk, bij voorkeur samen met je partner aan te bieden voor de huwelijksaangifte.

Huwelijksvoltrekking

Het huwelijk wordt voltrokken door de (waarnemend) ambtenaar van de burgerlijke stand, dit is de burgemeester of schepen, bijgestaan door een beambte van de burgerlijke stand. Indien gewenst kan je specifiek naar de burgemeester of een bepaalde schepen vragen.

De huwelijksplechtigheid is openbaar: ze mag bijgewoond worden door familie en vrienden. Beide partners kunnen tijdens de plechtigheid bijgestaan worden door getuigen, maar dat is geen verplichting. Een koppel kan tot vier getuigen aanduiden. Getuigen, al dan niet bloedverwanten van elkaar, moeten 18 jaar zijn en moeten hun identiteitskaart voorleggen.

Na de voorlezing van de wederzijdse rechten en plichten van de echtgenoten, ontvangt de ambtenaar van de burgerlijke stand van elke partij de verklaring dat hij of zij de andere wil aannemen tot echtgenoot/echtgenote. De (waarnemend) ambtenaar verklaart, in de naam van de wet, dat het koppel door de echt is verbonden, maakt daarvan onmiddellijk akte op en leest deze voor. Hij overhandigt het trouwboekje aan het bruidspaar.

Wanneer er geen kerkelijk huwelijk volgt, kan je vragen om elkaar de ringen aan te reiken in het gemeentehuis. Er wordt een korte toespraak gehouden. Na de huwelijksplechtigheid biedt het gemeentebestuur de gehuwden en hun familie nog een drankje aan. Je krijgt tevens een geschenk.

Als na het wettelijk huwelijk een kerkelijk huwelijk volgt, moet je het trouwboekje meenemen naar de kerkelijke plechtigheid. Bijzondere verzoeken zoals bvb. het afvuren van kanonschoten, moet je via mail of via post aanvragen via het secretariaat.

Parkeren

Je kan gebruik maken van de ondergrondse parking in de Nieuwstraat (eerste 2 uur zijn gratis). Als je in Moerzeke huwt, is er voldoende parkeerruimte op het dorpsplein.

Bedrag

€ 50,00 euro en € 15,00 voor het trouwboekje, te betalen bij de huwelijksaangifte

Uitzonderingen

De voorwaarden om te huwen zijn gekoppeld aan je nationaliteit. Als je niet de Belgische nationaliteit hebt, informeer je je best eerst bij Team burgerzaken. Je zal bijkomende documenten moeten voorleggen die mogelijk gelegaliseerd en vertaald moeten worden. Mogelijk wordt je dossier doorgestuurd naar het parket van de Procureur des Konings voor onderzoek.

Regelgeving

Artikel 143 t.e.m. 171 van het Burgerlijk Wetboek.

Lokaal bestuur Hamme verwerkt uw gegevens conform de privacywetgeving en neemt daarbij uw rechten strikt in acht. Voor meer informatie en uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens, zie https://www.hamme.be/privacy.

Deel deze pagina