Als je een evenement organiseert, heb je de mogelijkheid om promotie te maken langs de openbare weg. Hiervoor kan je toelating vragen aan de gemeente tot het plaatsen van aankondigingsborden.

Voorwaarden

  • Deze toelating heeft enkel betrekking op de openbare wegen die onder de bevoegdheid vallen van de gemeente Hamme of Waasmunster.
  • Aanvragen in verband met de gewestwegen: N41, N 470 (Dendermondse Steenweg en Theet), N470b ( Dendermondse Steenweg t.h.v. baantje Keukens Van Moeseke), N446 (Heirbaan en Durmebrug) worden niet toegestaan.
  • De borden moeten op eigen palen geplaatst worden. Zij mogen niet vastgemaakt worden aan verkeersborden, bomen, verlichtingspalen, verkeerslichten of andere signalisatie. Zij worden op minstens 0,75m van de rand van de rijbaan geplaatst en niet in de nabijheid van kruispunten.
  • Volgens art. 80.2 van het verkeersreglement, inzake de kleuren en de helderheid, de verkeersveiligheid en de zichtbaarheid, is het verboden inrichtingen aan te brengen die de bestuurders verblinden of misleiden, die - geheel of gedeeltelijk - verkeerstekens voorstellen of nabootsen, die van op enige afstand met deze tekens verward kunnen worden of die op enige andere wijze de doelmatigheid van reglementaire tekens aantasten.
  • De borden mogen de weggebruikers of voetgangers niet hinderen.
  • De vergunninghouder is zowel tegenover de gemeente als tegenover derden aansprakelijk voor alle schade die het gevolg is van het plaatsen of het bestaan van de borden. Hij neemt de nodige maatregelen om de borden ook bij slechte weersomstandigheden in goede staat te behouden en de verkeersveiligheid te verzekeren.

Procedure

Aanvraag

Vul het online formulier volledig in en omschrijf duidelijk de plaatsen waar je de borden wenst te plaatsen. Vermeld hierbij de straat en de plaats in de straat waar je het bord wenst te plaatsen (vb. ter hoogte van, aan, huisnummer, …). Het college van burgemeester en schepenen behandeld de aanvraag en laat weten of de aanvraag al dan niet werd goedgekeurd.

Na goedkeuring

  • De borden mogen slechts 10 dagen voor het evenement worden aangebracht en dienen ten laatste de tweede dag erna verwijderd te zijn. Er mogen niet meer dan 15 borden in verband met eenzelfde evenement geplaatst worden.
  • Als de vergunninghouder bovenstaande voorwaarden niet naleeft worden de borden op zijn kosten verwijderd.
  • Deze vergunning ontslaat de vergunninghouder niet van andere wettelijke verplichtingen.

Deel deze pagina