Wanneer je in Hamme komt wonen, moet je hiervan aangifte doen, binnen de 8 werkdagen na de verhuizing.

Voorwaarden

 • Je verblijft reeds op het nieuwe adres op het moment van aangifte.
 • De adreswijziging gebeurt door een meerderjarige en voor het hele gezin bij voorkeur door de referentiepersoon (gezinshoofd).
 • Minderjarigen die voor het eerst de ouderlijke woonst verlaten moeten vergezeld zijn van een ouder of voogd.

Procedure

 • Aangifte kan:
  • via e-mail
  • online via de groene knop
  • aan het loket van Team burgerzaken
 • De wijkagent controleert of je effectief woonachtig bent op het adres.
 • Na een positieve woonstcontrole krijg je een uitnodiging om je adres te wijzigen op de chip van je identiteitskaart (eID), kids-ID of verblijfskaart (eVK).

Meebrengen

 • identiteitskaart (eID), kids-ID of verblijfskaart (eVK)
 • bijkomend je uitnodiging en PIN-code na de woonstcontrole

Bedrag

Gratis

Uitzonderingen

Je deed geen aangifte

Als je je in de gemeente hebt gevestigd zonder hiervan aangifte te doen binnen de gestelde termijn, zal het college van burgemeester en schepenen je ambtshalve inschrijven zodra het daar kennis van neemt (na tevergeefse uitnodiging om aangifte te doen van je verhuizing).

Als door de gemeente wordt vastgesteld dat je je woonplaats hebt verlaten en als het onmogelijk is om je op te sporen, zal het college van burgemeester en schepenen je ambtshalve afvoeren uit de registers. Dat heeft als gevolg dat je administratief niet meer in regel bent en dat je identiteitskaart (eID) of verblijfskaart (eVK) ongeldig wordt.

Tijdelijke afwezigheid

Voor zover je over een woning beschikt die niet door derden wordt bewoond en er wordt voor gezorgd dat je administratieve stukken worden doorgestuurd, hoef je je hoofdverblijfplaats niet te wijzigen als je tijdelijk afwezig bent uit je woonst. Je kan die tijdelijke afwezigheid (> 3 maanden) wel best melden bij Team burgerzaken. De beoordeling van en het onderzoek naar de tijdelijke afwezigheid komt dan aan de gemeente toe.

Tijdelijke afwezigheid kan voorkomen bij:

 • mensen die tijdelijk in een ziekenhuis of rusthuis verblijven
 • beroepsmilitairen
 • studenten
 • gedetineerden
 • diplomaten
 • mensen die voor studiereizen, zakenreizen, gezondheidsreizen, om beroepsredenen of voor een toeristische vakantie maximaal 1 jaar afwezig zijn uit de gemeente waar ze zijn ingeschreven

Ben je in het bezit van een hond?

In dit geval kan je de adreswijziging van je huisdier doorgeven aan DogID.

Regelgeving

Lokaal bestuur Hamme verwerkt uw gegevens conform de privacywetgeving en neemt daarbij uw rechten strikt in acht. Voor meer informatie en uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens, zie https://www.hamme.be/privacy.

Deel deze pagina