Voor waterlopen zonder enige afwateringsfunctie kan een afschaffing worden aangevraagd. Bij een afschaffing dient dezelfde procedure te worden gevolgd als bij overwelvingen. Voor de procedure zie ook bij atlas der waterlopen.

De bedding van de afgeschafte waterloop blijft eigendom van de beheerder van de waterloop. Met de beheerder van de waterloop kan worden overeengekomen of deze bedding kan gehuurd of verkocht worden.

Deel deze pagina