De natuurlijke afwatering van grondwater of oppervlakte water komt samen in waterlopen. Er bestaan verschillende waterlopen: privé-waterlopen (scheidingsgrachten), straatkantgrachten, erkende waterlopen en niet-erkende waterlopen.

Voor de erkende waterlopen bestaat er de wet op de onbevaarbare waterlopen. Erkende waterlopen (of delen ervan) kunnen overwelfd, afgeschaft, verlegd of verplaatst worden. Niet-erkende waterlopen kunnen onder bepaalde voorwaarden ook erkend worden. De erkende waterlopen zijn opgenomen in de atlas der waterlopen.