Ook als burger kan je meewerken aan het verhogen van de veiligheid en het veiligheidsgevoel in jouw wijk of straat. Je kan gratis lid worden van één van de vier Buurinformatienetwerken (BIN) in Hamme.

Een Buurtinformatienetwerk is een gestructureerd samenwerkingsverband tussen de inwoners van Hamme, de lokale politie en de bestuurlijke overheid, die elkaar op de hoogte houden van wat er gebeurt in de buurt. Die uitwisseling van informatie zorgt voor meer sociale controle en vergroot het veiligheidsgevoel.

Aan het hoofd van een BIN staat een coördinator (een buurtbewoner) en een mandataris van de lokale politie. Zij organiseren en evalueren de werking ervan op regelmatige tijdstippen.

BIN's in Hamme

Momenteel zijn er 4 BIN's actief:

BIN HAMME OOST

Deze BIN omvat de wijken ten oosten van de N41.
Coördinator: Jan Laceur | jan.laceur@gmail.com

Raadpleeg het 'Charter en huishoudelijkreglement BIN - besluit GR/2019/183 (19/0602019)'.

INSCHRIJVEN BIN HAMME OOST

OPGELET! Na het invullen van het online formulier ontvang je een bevestigingsmail in jouw mailbox. Het is belangrijk dat je op de activatielink in deze e-mail klikt. Doe je dat niet, dan is je account niet geactiveerd en ben je niet ingeschreven.

BIN HAMME WEST

Deze BIN omvat de wijken ten westen van de N41.
Coördinator: Andy Nelis | andy.nelis@pandora.be

Raadpleeg het 'Charter en huishoudelijkreglement BIN - besluit GR/2019/183 (19/0602019)'.

INSCHRIJVEN BIN HAMME WEST

OPGELET! Na het invullen van het online formulier ontvang je een bevestigingsmail in jouw mailbox. Het is belangrijk dat je op de activatielink in deze e-mail klikt. Doe je dat niet, dan is je account niet geactiveerd en ben je niet ingeschreven.

BIN ZOGGE - SINT-ANNA

Deze BIN omvat de wijken van Zogge en Sint-Anna.
Coördinator: Jo Van Hoey | jo@vanhoey.net

Raadpleeg het 'Charter en huishoudelijkreglement BIN - besluit GR/2019/183 (19/0602019)'.

INSCHRIJVEN BIN ZOGGE - SINT-ANNA

OPGELET! Na het invullen van het online formulier ontvang je een bevestigingsmail in jouw mailbox. Het is belangrijk dat je op de activatielink in deze e-mail klikt. Doe je dat niet, dan is je account niet geactiveerd en ben je niet ingeschreven.

BIN MOERZEKE - KASTEL

Deze BIN omvat de wijken van Moerzeke en Kastel.
Coördinator: Bert Boel | bert.boel@telenet.be

Raadpleeg het 'Charter en huishoudelijkreglement BIN - besluit GR/2020/008 (22/01/2020)'.

INSCHRIJVEN BIN MOERZEKE - KASTEL

OPGELET! Na het invullen van het online formulier ontvang je een bevestigingsmail in jouw mailbox. Het is belangrijk dat je op de activatielink in deze e-mail klikt. Doe je dat niet, dan is je account niet geactiveerd en ben je niet ingeschreven.

Voor wie

Alle inwoners die in het werkingsgebied van een BIN wonen.

Voorwaarden

Om aan te sluiten bij het BIN dat werkzaam is in de wijk waar je woont, kan je je melden bij de coördinator van het BIN. Als nieuw lid zal je gevraagd worden om een engagementsverklaring (huishoudelijk reglement) te ondertekenen.

Bedrag

Gratis

Hoe werkt het?

Informatie-uitwisseling is cruciaal voor een BIN!

  • Als een BIN-lid een verdachte situatie of gedrag (bv. diefstal) opmerkt in de buurt, verwittigt of informeert hij/zij de politie (via het nummer 101).
  • De lokale politie komt ter plaatse en maak een eerste evaluatie.
  • Indien noodzakelijk kan de lokale politie het BIN-netwerk opstarten en een dringend BIN-bericht versturen naar alle leden.
  • Een dringend BIN-bericht wordt altijd verspreid via telefoon (vast of mobiel). Indien bericht vraagt de lokale politie alertheid.
  • De BIN-leden verwittigen de politie als ze de verdachte(n) opmerken.

De politie geeft ook regelmatig niet-dringende feedback (via e-mail) over de recente diefstallen of andere criminaliteit in de wijk. Op deze manier blijven alle leden extra alert en op de hoogte van de huidige toestand qua inbraken, diefstallen, ...

Evaluatieverslagen

Het evaluatieverslag wordt telkens gebundeld voor alle BIN's actief op het grondgebied opgesteld. Raadpleeg hieronder de evaluatieverslagen:

Deel deze pagina