Een noodplan is een plan dat je opmaakt om je voor te bereiden op een noodsituatie. Zo'n plan bevat verschillende maatregelen en procedures, die je uitvoert als er iets gebeurt. Door noodplannen op te maken kunnen de lokale crisiscel en de hulpdiensten snel mankracht en materiaal inzetten om mensen, dieren en goederen te beschermen bij een noodsituatie.

Er bestaan verschillende soorten van noodplannen:

Algemeen Nood- en Interventieplan (ANIP)

Elke burgemeester moet over een algemeen nood- en interventieplan beschikken voor zijn gemeente. Een algemeen nood- en interventieplan bevat algemene richtlijnen om elk soort noodsituatie beter te kunnen beheren. In een ANIP staat o.a.:

 • algemene info (bv. contactenlijst van betrokken partners, lijst van mogelijke risico's, ...)
 • info over hoe en wanneer het noodplan een update krijgt
 • info over de organisatie van een noodsituatie (wie verwittigt wie, via welke kanalen communiceren partners, wie is verantwoordelijk voor de informatie aan de bevolking, op welke locaties kunnen onthaalcentra worden opgericht, ...)
 • info over de nazorg: wat moet er gebeuren na de noodsituatie?
 • ...

Bijzonder Nood- en Interventieplan (BNIP)

Sommige risico's vragen extra voorbereidingsmaatregelen (bv. de organisatie van de Wuitensfeesten, grotere evenementen en festival in onze gemeente, ...). Voor deze risico's maakt het team noodplanning een bijzonder nood- en interventieplan op. In een BNIP staat o.a.:

 • een beschrijving van het risico
 • een beschrijving van de noodplanningszones
 • een beschrijving van de organisatie van de interventiezones
 • een contactenlijst van alle betrokken actoren
 • een overzicht van mogelijke ongevallenscenario's
 • specifieke procedures voor dit risico
 • ...

Monodisciplinair interventieplan

Naast een algemeen nood- en interventieplan dat de samenwerking tussen de verschillende actoren beschrijft, maakt ook elke discipline een eigen interventieplan op. In deze plannen staan afspraken over o.a. wie welke taak opneemt, wie de leiding heeft, hoe communicatie verloopt en welke middelen ingezet kunnen worden. Er zijn 5 verschillende monodisciplinaire interventieplannen:

 1. Monodisciplinair interventieplan D1 of BIP (Brandweer Interventieplan)
 2. Monodisciplinair interventieplan D2 of MIP (Medisch Interventieplan), PSIP (Psychosociaal Interventieplan) of SIP (Sanitair Interventieplan).
 3. Monodisciplinair interventieplan D3 of PIP (Politioneel Interventieplan)
 4. Monodisciplinair interventieplan D4 of LIP (Logistiek Interventieplan)
 5. Monodisciplinair interventieplan D5 of IPI (Interventieplan Informartie)

Al deze noodplannen worden op regelmatige basis geüpdatet en besproken met de veiligheidscel. Zowel het ANIP als de BNIP's worden telkens ter goedkeuring overgemaakt aan de dienst noodplanning van de gouverneur.

Deel deze pagina