Als lokale overheid hebben we de opdracht om snel en efficiënt op te treden bij een ramp of crisissituatie. Concreet worden er binnen onze gemeente voor verschillende noodscenario's preventieve maatregelen getroffen, plannen opgemaakt, oefeningen georganiseerd, ... met de verschillende disciplines.

  • Tijdens een veiligheidscel bespreekt men actuele onderwerpen en risico's.

  • Om procedures te kunnen testen is het belangrijk om je noodplan te oefenen.

  • Een noodplan is een plan om je voor te bereiden op een noodsituatie.