Als lokale overheid hebben we de opdracht om snel en efficiënt op te treden bij een ramp of crisissituatie. Concreet worden er binnen onze gemeente voor verschillende noodscenario's preventieve maatregelen getroffen, plannen opgemaakt, oefeningen georganiseerd, ... met de verschillende disciplines.

  • De lokale veiligheidscel bereidt zich voor op mogelijke noodsituaties.

  • Samenwerken tijdens een noodsituatie gebeurt volgens vaste afspraken.

  • Bij een noodsituatie krijg je heel veel info. Volg enkel onze officiële infokanalen!

  • Een alarmeringstool waarmee we jou heel snel kunnen verwittigen in een noodsituatie.