Om procedures en afspraken te kunnen testen, moet je een noodplan regelmatig oefenen. De lokale veiligheidcel oefent minstens 1 keer per jaar multidisciplinair het noodplan. De verschillende interventiediensten staan in voor het oefenen van hun monodisciplinaire interventieplannen. Er bestaan 3 soorten oefeningen:

Tafeloefeningen

Alle partners die deel uitmaken van een crisiscel zitten rond een tafel. Zij bespreken hoe zij in werkelijkheid zouden optreden.

Commandopostoefeningen

Verschillende crisiscellen oefenen op hetzelfde moment hetzelfde scenario en moeten met elkaar samenwerken.

Terreinoefeningen

Een noodsituatie wordt in scène gezet. Alle nodige manschappen en middelen worden ontplooid.

Dergelijke oefeningen helpen om procedures uit te testen, de haalbaarheid te evalueren en alle actoren vertrouwd te maken met hun rol in het crisisbeheer.

Deel deze pagina