In een noodsituatie spreken we niet over de brandweer, de ziekenwagen of de politie, maar van discipline 1, 2, 3, 4 en 5. Een discipline is een verzamelnaam van opdrachten die door de verschillende teams kunnen uitgevoerd worden. In totaal zijn er 5 disciplines:

Discipline 1: Hulpverleningsorganisaties

De opdrachten voor deze discipline zijn o.a.:

 • De noodsituatie beheren.
 • Personen en goederen in veiligheid brengen.
 • Personeel en materiaal opvorderen indien nodig.

Discipline 2: Medische, sanitaire en psychosociale dienstverlening

De opdrachten voor deze discipline zijn o.a.:

 • De medische keten opstarten.
 • Medische en psychosociale zorg toedienen.
 • Slachtoffers vervoeren.
 • Maatregelen nemen om de volksgezondheid te beschermen.
 • Een onthaalcentrum oprichten voor (familie van) slachtoffers.

Discipline 3: Politie

De opdrachten voor deze discipline zijn o.a.:

 • Zorgen voor perimeters zodat hulpdiensten gemakkelijk kunnen af- en aanrijden.
 • De orde van de plaats van de noodsituatie handhaven en herstellen.
 • Overleden personen identificeren.
 • Bijstand verlenen aan het gerechtelijk onderzoek.

Discipline 4: Logistieke steun

De opdrachten voor deze discipline zijn o.a.:

 • Versterking leveren in personeel of materiaal.
 • Een locatie en de nodige technische middelen voorzien zodat de verschillende disciplines met elkaar kunnen overleggen.
 • Eten en drinken aanleveren voor de hulpdiensten en getroffen personen (bv. slachtoffers, buurtbewoners).

Disicpline 5: Informatie aan de bevolking

De opdrachten voor deze discipline zijn o.a.:

 • Informatie geven over de situatie, de genomen maatregelen en de aanbevelingen voor betrokken personen (bv. evacueren, ramen en deuren sluiten).
 • Een analyse maken van de behoeften en percepties van de bevolking, de media en specifieke doelgroepen.
 • De pers opvangen en informeren.

Aangezien elke discipline een takenpakket omvat, kunnen verschillende opdrachten door verschillende teams uitgevoerd worden.

Deel deze pagina