Als lokale overheid hebben we de opdracht om snel en efficiënt op te treden bij een ramp of crisissituatie. Concreet worden er binnen onze gemeente voor verschillende noodscenario's preventieve maatregelen getroffen, plannen opgemaakt, oefeningen georganiseerd, ... met de verschillende disciplines.