Online aanvragen

Een echtscheidingsakte vermeldt alle gegevens over je echtscheiding (de gegevens van de betrokkenen, het vonnis en de overschrijving in de registers). Je kan een afschrift bekomen voor verschillende doeleinden (mutualiteit, belastingen, sollicitatie, ...).

Voorwaarden

Je kan een afschrift van de echtscheidingsakte enkel bekomen bij de gemeente waar je huwde. Het kan aangevraagd worden door:

  • de persoon op wie de akte betrekking heeft, de echtgenoot/echtgenote, zijn of haar ouders, kinderen, wettelijke vertegenwoordigers of wettelijke erfgenamen
  • de openbare overheden
  • notarissen en advocaten

Een uittreksel van een echtscheidingsakte vermeld geen afstammingsgegevens en kan door iedereen aangevraagd worden.

Procedure

Dit document kan je aanvragen:

  • online via de knop 'Online aanvragen'
  • aan het loket van de dienst burgerzaken

Meebrengen

  • identiteitskaart (eID), paspoort of verblijfskaart (eVK)
  • desgevallend: volmachtformulier

Bedrag

Gratis

Deel deze pagina