Je identiteitskaart of eID is het bewijs dat je bent ingeschreven in het bevolkingsregister. In het buitenland kan je er je nationaliteit en identiteit mee bewijzen. De eID bevat een microchip waarmee je online je identiteit kan bevestigen en documenten elektronisch kan ondertekenen. Je eID wordt vergezeld van een PIN-code (om je kaart te gebruiken) en een PUK-code (om je PIN te wijzigen of je kaart te deblokkeren).

Geldigheid

 • -18 jaar: 6 jaar
 • 18 tot 74 jaar: 10 jaar
 • Vanaf 75 jaar: 30 jaar

Voorwaarden

 • Voor Belgen vanaf 12 jaar.
 • Vanaf 15 jaar moet je je eID verplicht op zak hebben.
 • Je bent ingeschreven in Hamme.

Procedure

 • De dienst burgerzaken nodigt je per brief uit tot het hernieuwen van je eID.
 • Je meldt je aan bij de dienst burgerzaken en vraagt er je eID aan.
 • Na 2 à 4 weken ontvang je een document met je PIN- en PUK-code. Vanaf dat moment ligt je eID klaar voor afhaling op de dienst burgerzaken.
 • Wanneer je dringend een eID nodig hebt kan je die ook via een extreme spoedprocedure aanvragen.

Opmerkingen:

 • Kinderen die nog in het bezit zijn van een geldige kids-ID worden pas opgeroepen bij het verval van dit pasje en uiterlijk als ze 14 jaar en 9 maanden zijn. Ze zijn evenwel vrij om vanaf 12 jaar over te schakelen naar een eID. Het is zeker raadzaam om dit te doen wanneer het uiterlijk te zeer verschilt van de foto op de kids-ID.
 • Vanaf 6 juni 2017 voerde de FOD Binnenlandse Zaken het elektronisch basisdocument in. De aanvraag wordt volledig digitaal afgewerkt. De handtekening wordt niet meer op papier gezet.

Meebrengen

 • je oproepingsbrief
 • je huidige eID of je bewijs van verlies of diefstal (afgeleverd door de politie)
 • een recente (max. 6 maanden oud) en conforme pasfoto (ICAO-normen foto)

Bedrag

 • eID normale procedure: € 20,00 (2 à 4 weken)
 • eID extreme spoedprocedure met levering in gemeente: € 105,00 (aanvraag voor 15.00 u., afhalen 2de werkdag na aanvraag)
 • eID extreme spoedprocedure met centrale levering in Brussel: € 135,00 (aanvraag voor 15.00 u., afhalen daags na aanvraag (ook op zaterdag)).

  FOD Binnenlandse Zaken
  Park Atrium - Koloniënstraat 11, 1000 Brussel - tel. 02 518 21 16
  Maandag t.e.m. vrijdag: 8.30 u. tot 19.30 u.
  Zaterdag: 8.30 u. tot 12.15 u.

Uitzonderingen

 • Wanneer je je zelf niet naar de dienst burgerzaken kan begeven (langdurig ziek en/of immobiel, bij voorkeur te bewijzen met doktersattest), kan je iemand de eID voor jou laten aanvragen. Een door het college aangestelde vrijwilliger zal dan langskomen tijdens de kantooruren om je te laten handtekenen.
 • Wanneer je niet meer in staat bent om te handtekenen en/of recente en conforme foto voor te leggen, dien je een doktersattest voor te leggen dat dit expliciet vermeldt.

Deel deze pagina