Je identiteitskaart of eID is het bewijs dat je bent ingeschreven in het bevolkingsregister. In het buitenland kan je er je nationaliteit en identiteit mee bewijzen. De eID bevat een microchip waarmee je online je identiteit kan bevestigen en documenten elektronisch kan ondertekenen. Je eID wordt vergezeld van een PIN-code (om je kaart te gebruiken) en een PUK-code (om je PIN te wijzigen of je kaart te deblokkeren).

Sinds 12 november 2020 levert de gemeente Hamme biometrische identiteitskaarten af. Deze kaarten zijn beter beveiligd en nu gelijklopend met andere Europese reisdocumenten. Dat betekent dat je zowel bij de aanvraag als bij de afhaling van je identiteitskaart je vingerafdrukken moet laten nemen. Je huidige identiteitskaart blijft geldig tot de vervaldatum. Je vingerafdrukken worden niet elders bewaard en zullen enkel door bevoegde instanties, die strikt door de wet worden vastgelegd, kunnen gelezen worden vanuit de contactloze RFID-chip van je identiteitskaart. Voor al je vragen over de nieuwe eID kan je terecht op de website over de vernieuwde identiteitskaart van de FOD Binnenlandse Zaken.

Geldigheid

 • -18 jaar: 6 jaar
 • 18 tot 74 jaar: 10 jaar
 • Vanaf 75 jaar: 30 jaar
 • Indien tijdelijk in de onmogelijkheid om vingerafdrukken te scannen: 1 jaar

Voorwaarden

 • Voor Belgen vanaf 12 jaar.
 • Vanaf 15 jaar moet je je eID verplicht op zak hebben.
 • Je bent ingeschreven in Hamme.

Procedure

 • Team burgerzaken nodigt je per brief uit tot het hernieuwen van je eID.
 • Je meldt je aan bij Team burgerzaken en vraagt er je eID aan.
 • Na 2 à 4 weken ontvang je een document met je PIN- en PUK-code. Vanaf dat moment ligt je eID klaar voor afhaling bij Team burgerzaken.
 • Wanneer je dringend een eID nodig hebt kan je die ook via een spoedprocedure aanvragen.

Opmerkingen:

 • Kinderen die nog in het bezit zijn van een geldige kids-ID worden pas opgeroepen bij het verval van dit pasje en uiterlijk als ze 14 jaar en 9 maanden zijn. Ze zijn evenwel vrij om vanaf 12 jaar over te schakelen naar een eID. Het is zeker raadzaam om dit te doen wanneer het uiterlijk te zeer verschilt van de foto op de kids-ID.
 • Vanaf 6 juni 2017 voerde de FOD Binnenlandse Zaken het elektronisch basisdocument in. De aanvraag wordt volledig digitaal afgewerkt. De handtekening wordt niet meer op papier gezet.

Meebrengen

 • je oproepingsbrief
 • je huidige eID of je bewijs van verlies of diefstal (afgeleverd door de politie)
 • een recente (max. 6 maanden oud) en conforme pasfoto (ICAO-normen foto)
 • een medisch attest in geval van tijdelijke onmogelijkheid om vingerafdrukken te laten nemen (tenzij de onmogelijkheid duidelijk zichtbaar is).

Bedrag

 • eID normale procedure: € 20,00 (2 à 4 weken)
 • eID spoedprocedure met levering in gemeente: € 120,00
  (aanvraag vóór 15.00 u., afhalen 2de werkdag na aanvraag)   
 • eID spoedprocedure met centrale levering in Brussel: € 155,00
  (aanvraag vóór 15.00 u. (maandag tem vrijdag), afhalen 4,5 uur later)
  (aanvraag vóór 15.00 u. (zaterdag), afhalen maandag vanaf 10.30 u.)

  FOD Binnenlandse Zaken
  Park Atrium - Koloniënstraat 1, 1000 Brussel - tel. 02 488 21 16
  Maandag t.e.m. vrijdag: 8.30 u. tot 19.45 u.
  Zaterdag: 8.30 u. tot 12.15 u.

Uitzonderingen

 • Wanneer je je zelf niet naar Team burgerzaken kan begeven (langdurig ziek en/of immobiel, bij voorkeur te bewijzen met doktersattest), kan je iemand de eID voor jou laten aanvragen. Een door het college aangestelde vrijwilliger zal dan langskomen tijdens de kantooruren om je te laten handtekenen.
 • Wanneer je niet meer in staat bent om te handtekenen en/of recente en conforme foto voor te leggen, dien je een doktersattest voor te leggen dat dit expliciet vermeldt en dat max. 1 maand oud is.
 • Wanneer je tijdelijk geen vingerafdrukken kan laten nemen bij de aanvraag van je eID, dien je een medisch attest van max. 1 maand oud voor te leggen. Bij zichtbare afwijkingen aan je vingers hoef je geen medisch attest voor te leggen.

Regelgeving

Lokaal bestuur Hamme verwerkt uw gegevens conform de privacywetgeving en neemt daarbij uw rechten strikt in acht. Voor meer informatie en uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens, zie https://www.hamme.be/privacy.

Deel deze pagina