Sinds 1 januari 2013 gelden in Vlaanderen nieuwe geluidsnormen voor muziekactiviteiten. Deze regelgeving over het maximale geluidsniveau geldt voor alle muziekactiviteiten die toegankelijk zijn voor publiek en waar elektronisch versterkte muziek wordt gespeeld.

In de regelgeving wordt de volgende logica gehanteerd: hoe hoger het geluidsniveau van de muziek, hoe meer maatregelen moeten worden genomen om het geluid te beheersen en gehoorschade te voorkomen. Om die reden wordt gewerkt met drie geluidsniveaus.

Voor de geluidsniveaus waarvoor een geluidsmeter vereist is (> 85 dB(A) LAeq,15min en ≤ 95 dB(A) LAeq,15min of > 95 dB(A) LAeq,15min en ≤ 100 dB(A) LAeq,60min) kan je gebruik maken van een toestel dat door de gemeente ter beschikking wordt gesteld aan organisatoren onder bepaalde voorwaarden.

Voorwaarden

  • Je organiseert een activiteit waarvoor geluidsmeting vereist is en welke is goedgekeurd door het gemeentebestuur via de procedure van het evenementencharter.
  • Je organiseert een activiteit in een fuifzaal beheerd door of in eigendom van de gemeente Hamme (zaal Hambiance, zaal Ter Muncken en de zaal van jeugdhuis 't Klokhuis in JC Den Appel)

Procedure

De geluidsmeter kan je reserveren via de gemeentelijke uitleendienst.

Meebrengen

  • het goedgekeurde evenementencharter (of een bewijs van indiening)

Bedrag

Gratis

Deel deze pagina