De Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO) is een minimuminkomen dat de overheid verstrekt aan ouderen die de pensioengerechtigde leeftijd van 65 jaar bereikt hebben. De IGO wordt uitbetaald wanneer de eigen bestaansmiddelen ontoereikend zijn.

Voorwaarden

  • Je bent minstens 65 jaar.
  • Je bent Belg of onderdaan van de Europese Unie of vluchteling of staatloos of van een onbepaalde nationaliteit zijn. In bepaalde gevallen komen ook mensen met een andere nationaliteit in aanmerking.
  • Je verblijft in België. Een verblijf in het buitenland van minder dan 30 dagen (in één of meerdere keren) per kalenderjaar is toegestaan.

Procedure

Of je recht hebt op de IGO wordt automatisch onderzocht wanneer je een pensioen, een uitkering voor personen met een handicap of een leefloon krijgt. Je kunt ook zelf een aanvraag indienen, bv. wanneer jouw inkomen of leefsituatie veranderd is.

Je kunt de aanvraag om IGO op drie manieren indienen:

  • bij jouw gemeentebestuur - Team leven en welzijn (in persoon of via gevolmachtigde)
  • bij de Federale Pensioendienst - FPD (in persoon of via een gevolmachtigde)
  • via de website pensioenaanvraag.be

Deel deze pagina