Welke voornaam krijgt een Belgisch kind?

De keuze van de voornaam is vrij. De ambtenaar van de burgerlijke stand kan echter weigeren om bepaalde voornamen in de geboorteakte op te nemen, namelijk:

  • voornamen die aanleiding kunnen geven tot verwarring
  • voornamen die het kind of derden kunnen schaden

De ouders kunnen tegen de weigering in beroep gaan bij de Rechtbank van Eerste Aanleg. Als er onenigheid bestaat tussen de ouders onderling over de keuze van een voornaam dan kunnen zij zich wenden tot de Jeugdrechtbank.

Welke familienaam krijgt een Belgisch kind?

De familienaam die het kind krijgt, is afhankelijk van de afstamming en de rangorde (eerste of volgende kind) van geboorte.

1. Beide ouders van het kind zijn opgenomen in de geboorteakte

Als een eerste kind geboren wordt, kunnen sinds 01/06/2014 volgende namen gekozen worden:

  • naam vader/meemoeder
  • naam moeder
  • naam vader/meemoeder + naam moeder
  • naam moeder + naam vader/meemoeder

De familienaam wordt toegekend op specifieke verklaring van BEIDE ouders en is onherroepelijk.

2. Bij een tweede of volgend kind

  • Alle kinderen zijn geboren na 01/06/2014: Het nieuwgeboren kind volgt de initiële naamskeuze die de ouders maakten bij de aangifte van het eerste kind.
  • Er is/zijn reeds kinderen geboren vóór 01/06/2014: Het nieuwgeboren kind is geboren na 01/06/2014. Dan kan er nog een verklaring van naamskeuze ondertekend worden met de specifieke keuze van de ouders binnen het jaar na de geboorte van dit kind.

3. Alleen de moeder is opgenomen in de geboorteakte

Het kind krijgt de familienaam van de moeder.

Welke familienaam/voornaam krijgt het kind indien ouders een andere nationaliteit hebben?

De naamgeving gebeurt volgens de wetgeving van het land waarvan het kind de nationaliteit heeft. Dit geldt zowel voor de familienaam als de voornamen.

Deel deze pagina