Wanneer je je voornaam wil wijzigen, dan kan je daarvoor vanaf 01/08/2018 terecht bij Team burgerzaken. De aangevraagde voornaam of voornamen mag/mogen niet tot verwarring leiden en jezelf noch een ander schaden.

Voorwaarden

 • Je bent meerderjarig. Ouders (of voogd) kunnen de aanvraag doen voor hun kinderen.
 • Je bent Belg of erkend als vluchteling of staatloze.
 • Je woont in Hamme of je verblijft in het buitenland en je laatste woonplaats was Hamme.

Procedure

 • Je meldt je aan bij Team burgerzaken en doet een verzoek tot voornaamswijziging.
 • Je geeft de gekozen voorna(a)m(en) en ondertekent het verzoek.
 • Binnen de 3 maanden krijg je een goedkeuringsbrief en een uitnodiging om een nieuwe identiteitskaart (+ eventueel rijbewijs) aan te vragen. Bij weigering zullen wij je uitnodigen voor meer uitleg.
 • De wijziging van je voornaam heeft gevolg op de datum van de opmaak van de akte tot wijziging van je voornaam.
 • De voornaamswijziging zal genoteerd worden bij iedere akte waar je naam is vermeld.

Meebrengen

 • Identiteitskaart (eID) of verblijfskaart (eVK)
 • Wanneer je niet in België bent geboren, moet je een eensluidend afschrift van je geboorteakte voorleggen (desgevallend gelegaliseerd en vertaald naar het Nederlands door een beëdigd vertaler)

Bedrag

 • € 250,00 euro
 • € 25,00 euro voor transgenders

Uitzonderingen

Voornaamswijziging ingevolge erkenning, adoptie, gerechtelijke uitspraak, ... is een andere procedure. Bied je hiervoor ook aan bij Team burgerzaken.

Regelgeving

Wet van 18/06/2018 houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met het oog op bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing.

Deel deze pagina