Overwelvingen (van erkende waterlopen)

Bij overwelvingen blijft de bedding van de overwelfde waterloop eigendom van de beheerder van de waterloop. Bij een eventuele machtiging voor overwelving wordt in sommige gevallen opgelegd dat er op de bedding niets mag opgericht, verhard of geplant worden, zodat bij onderhouds- en herstellingswerken aan de “waterloop” kan worden gewerkt.

Overwelvingen (straatkant / rioolgrachten)

In een aantal straten in de gemeente bevinden zich grachten langs de straatkant. Aangelanden kunnen aan het lokaal bestuur een toelating vragen tot een overwelving. Dit aanvraagformulier is te bekomen op onze afdeling vergunningen. In een stedenbouwkundige verordening wordt maximum 5 meter overwelving toegestaan. Volgens het retributiereglement voor overwelvingen dd. 19 december 2001 dient een bedrag van € 125 per lopende meter betaald te worden.

Voor het overwelven van een straatkantgracht dien je een stedenbouwkundige vergunning aan te vragen. Een stedenbouwkundige vergunning kan slechts afgeleverd worden voor een overwelving van maximum 5 meter breedte en indien deze overwelving strikt noodzakelijk is.

In praktijk is dit meestal een overwelving voor het aanleggen van de oprit bij een nieuwbouw. Daarom vragen wij om, indien mogelijk, de overwelving en de nieuwbouw in één dossier aan te vragen. Op het inplantingsplan dient de overwelving aangeduid te worden en er dienen twee foto's bij het dossier bijgevoegd te worden.

Indien de toestemming tot overwelving toch in een apart dossier aangevraagd wordt, kan je best het aanvraagformulier afhalen bij Team ruimte en bouwen.

Deel deze pagina