Een speelpleinwerking is een open vakantie-initiatief zonder mogelijkheid tot overnachten, dat onder deskundige begeleiding, kinderen tussen 4 en 14 jaar zo ruim mogelijke speelkansen biedt. Daartoe voorziet de speelpleinwerking een functionele infrastructuur, aangepast speelmateriaal en een gevarieerd aanbod.

Voorwaarden

  • het initiatief gaat door op het grondgebied van de gemeente Hamme
  • het gaat over ‘open’ jeugdwerk (definitie zie reglement)
  • het doelpubliek: min. 4 jaar en max. 14 jaar
  • gemiddeld nemen per werkjaar min. 20 kinderen per dag deel

Bedrag

Het busvervoer in functie van de speelpleinwerking wordt door het gemeentebestuur terugbetaald na voorlegging van de facturen met een max. van € 10.000 op jaarbasis.

De totale toelage per speelpleinwerking bestaat uit een werkingstoelage en een begeleidingstoelage.

Regelgeving

De initiatiefnemers maken een huishoudelijk reglement op.

Deel deze pagina