Meld je aan om het formulier sneller in te vullen en de status ervan te raadplegen.

  • 1 Gegevens
  • 2 Overzicht
  • 3 Bevestiging

Gegevens aanvrager

Deze persoon is één van de minimaal 2 peters of meters (= speelstraatverantwoordelijken) en is ook diegene die vanuit het gemeentebestuur het eerste aanspreekpunt is en met wie alle briefwisseling zal gevoerd worden.

Speelstraat

Uur
Van
Tot

Standaard opgenomen in reglement: van 10.00 u. tot 17.00 u. Het college van burgemeester en schepenen kan afwijkingen toestaan.

Data *
Uur *
Van
Tot

Standaard opgenomen in het reglement: van 10.00 u. tot 17.00 u. Het college van burgemeester en schepenen kan afwijkingen toestaan.

Zijn er handelszaken, vrije beroepen, horecazaken, ... in de straat? *

Speelstraatverantwoordelijken (peter/meters)

Min. 2 personen die:

  • zorgen voor het plaatsen en weghalen van het hekwerk dat de speelstraat afbakent
  • een aanspreekpunt zijn voor de buurt en de betrokken gemeentediensten
  • toezicht houden op de straat en het speelgebeuren, maar ouders blijven verantwoordelijk voor hun kinderen

Het gemeentebestuur sluit voor deze personen een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen af.

Speelstraatverantwoordelijke 2

Speelstraatverantwoordelijke 3

Speelstraatverantwoordelijke 4

Bevestiging

  • ik heb kennis genomen van het gemeentelijk reglement op de organisatie van speelstraten.
  • ik akkoord ben met alle bepalingen van het reglement.
  • ik in eer en geweten de aanvraag heb ingevuld.