Meld je aan om het formulier sneller in te vullen en de status ervan te raadplegen.

  • 1 Gegevens
  • 2 Overzicht
  • 3 Bevestiging

Gegevens aanvraag

Zijn er handelszaken, vrije beroepen, horecazaken, ... in de straat? *
Wanneer wil je een speelstraat organiseren? *
Ik wens spelmateriaal aan te vragen voor onze speelstraat *

Gegevens aanvrager

Deze persoon is één van de minimaal 2 speelstraatverantwoordelijken en is ook diegene die vanuit het lokaal bestuur het eerste aanspreekpunt is en met wie alle briefwisseling zal gevoerd worden.

Speelstraatverantwoordelijken

  • Minimaal 2 meerderjarige speelstraatverantwoordelijken, moeten zich als 'speelstraatverantwoordelijke' vrijwillig engageren voor de organisatie ervan. Van de speelstraatverantwoordelijke is minstens 1 persoon ingeschreven (in het deel van) de straat waarvoor de aanvraag geldt.

  • De speelstraatverantwoordelijken plaatsen de afsluitingen, houden toezicht tijdens de speelstraaturen en zijn contactpersoon voor bewoners en gemeentediensten. Ze zijn door de gemeente Hamme verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen.

  • De speelstraatverantwoordelijken houden zich ten allen tijden aan de afsprakennota.

Het lokaal bestuur sluit voor deze personen een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen af.

Speelstraatverantwoordelijke 2

Speelstraatverantwoordelijke 3

Speelstraatverantwoordelijke 4

Bevestiging

  • ik heb kennis genomen van het gemeentelijk reglement op de organisatie van een speelstraat.
  • ik akkoord ben met alle bepalingen van het reglement.
  • ik in eer en geweten de aanvraag heb ingevuld.